De teken- en schilderwereld van Harrie Spee  


>  Gepresenteerd door atelier/galerie De Garage in Houten-Oude Dorp 

>   Voor de online expositie, kaarten en kinderboek:  tik of klik op de knop linksboven

> Voor de fysieke expositie en Over mij en mijn werk: scrol door .

Over mij en mijn werk


Ik ben tekenaar, schilder en portrettist en werk in mijn atelier/galerie De Garage. Deze staat midden in  Houten - Oude Dorp, vlakbij het gezellige Plein. Je ziet in het atelier de fysieke expositie

De teken- en schilderwereld van Harrie Spee; van realistisch naar abstract.         

Deze bestaat uit zo'n 20 tekeningen en schilderingen. Van bijna elke tekening en schildering zijn kaarten te koop. Zie bij Reproductie.

De taferelen in mijn tekeningen en schilderingen hebben meestal één of meer realistische figuren. De opzet is steeds dat tussen de figuur en de omgeving of tussen de figuren onderling een interessante connectie bestaat. 
En hoewel mijn latere tekeningen en schilderingen steeds abstracter worden, blijft deze opzet ook voor de abstracte figuren gelden. Ik acht dit de rode draad in mijn werk.

Het is dus de bedoeling dat in de werken 'interessante of zelfs bijzondere connecties' zijn aan te wijzen, of deze werken nu realistisch van aard zijn of abstract. Alleen bij sommige portretten is dit niet het geval.

Bezoek. 
Iedereen is van harte welkom, maar in verband met het coronavirus en de beperkte expositieruimte is het prettig als even een afspraak wordt gemaakt. Dat kan gemakkelijk via de knop Contact.

Spontaan  bezoeken van het atelier kan ook als ik er werk.  Er hangt dan een bord  met  'open' aan de deur of er staat zo'n bord op de stoep.  

Verder is er een blog op Facebook, waarin ik over telkens een ander werk schrijf. Te vinden op: facebook.com/blogharriespee

Telefoon:  0621490753
Mail:          hpmspee@live.nl
Adres:       Atelier/galerie De Garage. Prins Bernhardweg 11, Houten-Oude Dorp (aan het voetpad langs het speelveldje).  Het atelier staat apart en heeft een eigen ingang. Vrij parkeren in de directe omgeving