Pasteltekeningen 

P1 Aan de waterkant; 1990; 49x43cm.

Op een houten steiger aan het water zit een pop, leunend tegen een paaltje. Een vlieger is haar verre gezelschap.
De vraag is hier: welke relatie is er tussen de pop en de vlieger? Of is er geen relatie? Natuurlijk niet, contact tussen dingen is toch alleen maar mogelijk in sprookjes.