Pasteltekeningen 

P1 Aan de waterkant; 1990; 49x43cm.

Op een houten steiger aan het water zit een pop, leunend tegen een paaltje. Een vlieger is haar verre gezelschap.
De vraag is hier: welke relatie is er tussen de pop en de vlieger? Of is er geen relatie? Natuurlijk niet, contact tussen dingen is toch alleen maar mogelijk in sprookjes.

P2 De clown; 1990; 49x43cm.

In een waterlandschap zit een clown luidkeels te zingen. Links van hem hangt een klok aan de wand. Een hand steekt uit het water.
De zanger heeft er duidelijk zin in. Of dat ook geldt voor de drenkeling naast hem is eigenlijk geen vraag.
Terwijl het vijf voor twaalf is , zingt de man rustig door. Maar ja, je hebt nu eenmaal mensen die  moeite hebben met het aangaan van connecties.


P3 Even samen; 1992; 49x43cm.

Een man en een vrouw lopen hand in hand op twee verschillende trappen.
Die van de vrouw loopt omhoog in de ruimte, die van de man voert omlaag.
Het tafereeltje staat symbool voor de korte tijd dat twee mensen op deze wereld samen zijn. Na deze bijzondere relatie vervolgt ieder weer de eigen weg.


P4 Naar de andere werkelijkheid; 1992; 49x43cm.

Behalve de spelende meisjes, valt in deze tekening het vreemde 'spiegelbeeld' van de gebouwen in het water op. Dat is alleen te verklaren door uit te gaan van twee werkelijkheden: een boven en een beneden het wateroppervlak.
Staat nu de in het water springende meisjes ook zo'n omzetting te wachten? Daar is nog niets van te zien. Gelukkig maar, want we zitten niet op een zwemmende struik te wachten.
We kunnen zeggen dat in de tekening sprake is van een bijzondere connectie tussen mens en omgeving.


P5 De onderzoeker; 1993; 46x32cm.

Tegen de staander van een windmolen hangt een specht in karakteristieke houding.
Wat doet de vogel hier? Hij/zij hoort tegen een boom te kloppen.
Maar we moeten ons niet overal mee bemoeien; de vogel moet zelf weten wat hij uitvogelt. Er is sprake van een interessante connectie tussen dier en ding.P6 Head lift; 1994; 49x43cm.

Een onthoofd  persoon zit achter een tafel. Op de tafel staat een eierdop met een zwevend ei.
Wat nu het meest opvalt in de tekening is de onmogelijke relatie tussen het zwevende hoofd en het zwevende ei .
De donkere achtergrond en de oplichtende gebouwen onderstrepen de macabere sfeer.

P7 Pret; 1994; 49x43cm.

Op een dijk staat een kleine draaimolen. Even verderop zit een kind, vlaggetje in de hand. 
De titel suggereert een vrolijk tafereeltje. En toch is de connectie tussen kind, draaimolen en het water rondom er een met een vraagteken. En waar is mama? 
Evengoed wensen we de kleine een plezierige middag.

P8 De vertelster; 1995; 50x65cm.

Een nogal opmerkelijk uitgedost persoon zit achter een tafeltje en vertelt. 
Hij/zij roept in het verhaal het beeld op van een aparte  wereld, een sprookjeswereld. En daar is niets mis mee.

P9 De rustende tennister; 1996; 56x65cm.

Een vrouw slaapt op een soort van divan en droomt. 
De omringende attributen geven waarschijnlijk de andere werkelijkheid in haar droom weer. Ze heeft getennist in een nogal gehavend kerkgebouw, waarin ook nog eens een zwaan vliegt en waarin een zeilboot het water klieft.
Hoe interessant kan de relatie tussen jou en  je droomwereld zijn.

P10 Twins with red hair(a); 1997; 33x50cm.

Zie de tekst bij de volgende tekening.

P11 Twins with red hair (b); 1997; 33x50cm.

Een lichte en een donkere vrouw staan beiden met het haar te pronken. Het haar mag er zijn.
Hoewel er onmiskenbaar een zekere connectie tussen beide personen bestaat, is er evolutionair gezien wel iets vreemds aan de hand. 
Zeker tussen een tweeling.

P12 Herinnering aan 11-9-2001; 2001; 65x50cm.

Een spotter heeft een aankomend vliegtuig in het vizier. Het valt op dat de man zich op een gevaarlijke plek bevindt. Een ramp lijkt onafwendbaar. 
En toch maakt de persoon geen aanstalten zich uit de voeten te maken. Integendeel, hij heeft er zelfs een verrekijker bijgehaald.
Kennelijk heeft hij een heel bijzondere connectie met het aanstormende tuig, anders valt dit gedrag niet te verklaren.

P13 Aan tafel; 2003; 50x65cm.

Aan een gedekte tafel zitten drie beschadigde etalagepoppen.
Wat hierbij opvalt is de onmogelijke connectie tussen de poppen onderling en tussen de poppen en de maaltijd.
Erg gezellig zal het wel niet worden, maar wie zijn wij om hier iets over te zeggen?P14 Lady in black; 2003; 65x42cm.

Voor een ingang afgezet met gordijnen staat een in zwarte lingerie geklede vrouw. Sigaretje erbij.
De vraag is natuurlijk: welke connectie is er tussen deze vrouw en het etablisement? 
We kunnen er van alles van denken, maar misschien heeft ze gewoon gestofzuigd en schept ze nu even een luchtje.

P15 De toeriste; 2004; 49x41cm.

Een vrouw staat voor een onderkomen in de woestijn,
wellicht een nomadentent.
Zo te zien staat ze op 't punt de mensen binnen aan te spreken.
Als dit zo is, kunnen we spreken van een interessante connectie tussen deze verdwaalde toeriste en de eigenlijke bewoners van de woestijn.P16 De vrouw met de hoge hoed; 2006; 43x37cm.

Voor een spiegel staat een vrouw met hoge hoed. Vlak voor haar wordt geknipt met een heggeschaar. Wat ook opvalt in de tekening is het gelijktijdig voorkomen van een dag en een nacht. 
Al met al kunnen we zeggen dat er een  bijzondere connectie bestaat tussen mens, ding en omgeving.

P21 On the bridge; 2006; 65x50cm.

Een moederkip en haar kind staan op een boogbrug. De moeder neemt een beschermende pose aan.
En dat is, gezien de situatie, heel logisch. Het is bepaald niet leuk als kip om met enig kind midden op een brug te staan.
Het kuikentje lijkt het niet te deren, het voordeel van de onbezorgde jeugd.
P17 Op het perron; 2007; 65x50cm.

Op een treinperron staat een grote vogel op de trein te wachten. Koffertje ernaast.
We mogen veronderstellen dat de machinist zich achter de oren krabt bij het zien van dit tafereeltje.
Zal hij de trein laten stoppen? We denken van wel, je laat zo'n aparte figuur niet staan.

P20 Useless; 2009; 50x65cm.

Een zwemmende vrouw houdt een netje op. Hierin springen een paar visjes, opgejaagd door een monstervis. De vlucht van de visjes lijkt dus nogal zinloos, gevangen worden ze toch. Maar misschien maakt het verschil door wie je gepakt wordt.
Er is sprake van een interessante connectie tussen mens, dier en omgeving.
P18 De laatste sigaret; 2009; 65x50cm.

In de uitsparing van een muur staat een rokend hoofd. Voor de muur staat op een tafeltje een brandend olielampje en een asbak. Hoewel er een duidelijke connectie is tussen deze attributen en de sigaret, blijft de vraag wie de sigaret heeft aangestoken. 
Maar je hoeft natuurlijk ook weer niet niet alles te weten.

P20 Het is niet altijd wat het lijkt; 2010; 50x65cm.

Op een tafel in een ruimte liggen een hoofd en een bebloed mes. Aan de wand hangt een schilderij waarop een persoon zonder hoofd is afgebeeld. 
Het is logisch te veronderstellen dat er een verband is tussen hoofd en persoon. En toch is dit onmogelijk,  het hoofd kan immers geen enkele connectie hebben met de ge├»soleerde figuur op het schilderij. De veronderstelling is dus een invulgedachte. 
Overigens wordt er wel een connectie gesuggereerd tussen hoofd en mes. Hoe akelig.

P19 Split head; 2011; 50x65cm.

We zien hier beide helften van het hoofd van paspop Charlotte.
Het contact tussen de delen is verbroken, maar er moet ooit sprake zijn geweest van een innige verbintenis.
De connectie kan gemakkelijk worden hersteld, maar dat moet dan wel door beide helften worden gewild.

P20 Anabel in pieces; 2013; 2x65x43cm.

Dit werk heeft een apart linkerdeel en rechterdeel met vierkante vlakjes. 
De helft van de vierkantjes van elk deel is donker. De andere helft van elk deel is licht en toont stukjes van Anabel, zodanig dat de stukjes van beide delen samen een connectie vormen en Anabel laten zien. 

P21 Wieken boven Holland; 2013; 65x50cm.

Deze tekening heeft louter geometrische figuren en is dus abstract te noemen.Toch zijn de molens en wellicht ook de donkere lucht, duidelijk herkenbaar.
De rechthoekige vlakken op rij beneden stellen het Hollandse landschap voor vanuit de lucht gezien, weilanden omgeven door sloten.
We kunnen zeggen dat tussen de  vlakken op rij een interessante connectie bestaat.

P22 Swimming in the air; 2014; 65x50cm.

Door een gebogen gang 'zwemmen' enkele visjes. Ze passeren een aantal gekleurde vlakken die als een soort van ramen op de wand zijn aangebracht. 
In het werk is sprake van een bijzondere connectie tussen dier en omgeving. Bovendien is er een connectie tussen de  rechthoekige vlakken in primaire kleuren.

P23 Elkaar overlappende vlakken; 2014; 50x65cm.

Deze tekening heeft een  combinatie van realistische (de oogbal) en abstracte figuren. 
Deze laatste, de rechthoekige en cirkelvormige vlakken, overlappen elkaar gedeeltelijk. We kunnen daarom zeggen dat er een interessante connectie bestaat tussen deze vlakken.

P24 Rechthoekige vlakken op rij1; 2017; 65x50cm.

Dit is een tekening met louter  geometrische, dus abstracte figuren. Zie verder de tekst bij de volgende tekening..

P25 Rechthoekige vlakken op rij 2; 2017; 65x50cm.

Beide tekeningen1 en 2 zijn, wat kleurvlakken betreft, elkaars opponent.
We zien bij beide vijf rijen met vlakken die naar rechtsboven toe steeds kleiner worden. De rijen houden in deze tekening  noodgedwongen op, maar lopen in principe door tot in het oneindige.
We kunnen spreken van een  interessante connectie tussen geometrische figuren.P26 Rechthoekige vlakken op rij 3; 2017; 65x50cm.

Zie de betreffende tekst bij de vorige tekening.

Op te merken is nog dat we in het werk vier trappen kunnen onderscheiden en dat deze trappen ons theoretisch naar het oneindig kleine voeren.
Beslist een aardige gedachte.P27 Rechthoekige vlakken op rij 4; 2018; 65x50cm.

We zien opnieuw rijen vlakken die naar rechtsboven toe steeds kleiner worden en in de uitsparing eindigen.  Er is sprake van een interessante  connectie tussen geometrische figuren.


P27  Rechthoekige vlakken op rij 5; 2018; 65x50cm.

Zie hiervoor de tekst bij de vorige tekening.P27 Vervlechting; 50x65cm.

De afbeelding is opgebouwd uit vierkante en driehoekige vlakjes in rood en lichtgrijs en in zwart en lichtgrijs. Deze vormen twee grote driehoeken, die gedeeltelijk zijn vervlochten. Hierdoor is een bijzondere connectie tussen geometrische figuren ontstaan.P28  Rechthoekige en driehoekige Vlakken op rij ; 2018; 65x50cm.

In dit ook geheel abstracte werk hebben we te maken met lange rijen donkere, lichte en blauwe vlakken die naar de uitsparing toe steeds kleiner worden. We kunnen opnieuw spreken van een interessante connectie tussen geometrische figuren.